Konkursas | Skaitmeninis knygnešys

m. sveikata ir aplinka

Į pacientus orientuoto sveikatos apsaugos modelio kūrimas, paremtas visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimu ir IRT bei interneto technologijų naudojimu tvarkant su sveikata susijusius reikalus ir sprendžiant sveikatos apsaugos srities klausimus. Piliečių, pacientų, sveikatos priežiūros specialistų ir sprendimų priėmėjų poreikiams skirti IRT sprendimai. Svarbių aplinkosaugos klausimų sprendimas, visuomenių ir ekonomikų „žalėjimo“ skatinimas.

Rodyti daugiau dalyvių