Konkursas | Skaitmeninis knygnešys

e. įtraukimas ir įgalinimas

Skirtingumas, lytis ir lygybė, ekonominis teisingumas ir teisės: Priemonės, skirtos skatinti įsitraukimą į pasaulinę informacinę visuomenę. Silpniausiai išsivysčiusių šalių įtraukimas į žinių visuomenę. „Skaitmeninės atskirties“ tarp technologijomis apsirūpinusių ir jų neturinčių bendruomenių (pvz., kaimo vietovių gyventojų, moterų, vyresnio amžiaus gyventojų, negalią turinčių gyventojų, vaikų) mažinimas. Visuomenės saitų ir pavienių asmenų bei grupių politinio dalyvavimo stiprinimas taikant IRT priemones. Naujų galių piliečiams ir kitoms suinteresuotoms šalims viešųjų paslaugų srityje suteikimas.

Rodyti daugiau dalyvių