Konkursas | Skaitmeninis knygnešys

e. valdžia ir atviri duomenys

Dinamiškos paslaugos, piliečių dalyvavimas, sumani miestų plėtra: Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamos pažangios elektroninės paslaugos gyventojams, verslui ir organizacijoms, gerinančios paslaugų apimtis ir kokybę, skatinančios demokratinius procesus. Viešosios politikos stiprinimas. Informacijos mainų kokybės ir efektyvumo skatinimas. Skaidrumo didinimas, naujos įsitraukimo galimybės piliečiams ir viešųjų paslaugų gavėjams. Prieiga prie viešojo sektoriaus duomenų, sudarant galimybes kurti inovatyvius komercinius ir nekomercinius produktus ir paslaugas.

Rodyti daugiau dalyvių