Konkursas | Skaitmeninis knygnešys

m. įtraukimas ir įgalinimas

Kategorijai "m. įtraukimas ir įgalinimas" teikiami sprendimai, kurie:

  • Skatina įsitraukimą į pasaulinę informacinę visuomenę;
  • Mažina „skaitmeninę atskirtį“ tarp technologijomis apsirūpinusių ir jų neturinčių bendruomenių;
  • Padeda užtikrinti socialinę, ekonominę, politinę įtrauktį, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, neįgalumo, rasės, tautybės, kilmės, religijos, ekonominės ar kt. padėties;
  • Suteikia naujas galias piliečiams, viešųjų paslaugų gavėjams;
  • Užtikrina vienodas galimybes, mažina nelygybę;
  • Padeda mobilizuoti įvairių šaltinių išteklius ir pan.

Rodyti daugiau dalyvių