Interaktyvus politikos skaidrumo įrankis Manoseimas.lt | Skaitmeninis knygnešys

Interaktyvus politikos skaidrumo įrankis Manoseimas.lt

Sprendimo kūrėjas: „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS)


Kur galima rasti sprendimą: https://manoseimas.lt/

Kodėl?

Paskutiniais Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis (2020 m.), 4 iš 10 gyventojų Lietuvoje mano, kad sprendimų priėmimas Lietuvoje yra uždaras, o naujausi žiemos Eurobarometro duomenys rodo, kad Lietuvoje mažiausiai pasitikima partijomis ir parlamentu (atitinkamai 15 ir 27 proc.). Todėl iniciatyva „ManoSeimas.lt“ yra siekiama skatinti atvirą, pagrįstą ir pamatuotą sprendimų priėmimą Lietuvoje bei didesnį pasitikėjimą politikais.

Kaip?

Svetainė „ManoSeimas.lt“ suteikia galimybę žurnalistams, rinkėjams bei kitiems suinteresuotiems asmenims greitai ir paprastai sužinoti, kiek atskaitingi yra parlamentarai, kaip priiminėjami sprendimai Seime ir kas juose dalyvauja. Svetainėje pateikiami duomenys apie tai, kokius teisės aktus dažniausiai svarstė Seimo komitetai 2016-2020 m. ir kokie viešojo sektoriaus bei interesų grupių atstovai dalyvavo šiuose svarstymuose. Taip pat - kaip LR Seimo (XII ir XIII kadencijų) nariai skelbia savo darbotvarkes ir praneša apie susitikimus su registruotais lobistais, įvairių interesų grupių atstovais ar kitais politikais bei kas iš jų gauna ilgalaikius leidimus į Seimą. Šiuos duomenis galima lyginti tarpusavyje pasinaudojant interaktyviais grafikais, parsisiųsti TILS atliktas trumpas duomenų analizes ar naudojamus pirminius duomenis atvirų duomenų formatu.

Kuo išskirtinis?

Tai vienintelis toks Seimo stebėsenos įrankis Lietuvoje, kuriuo siekiama skatinti skaidrumą ir atvirumą politikoje, mažinti galimas korupcijos apraiškas sprendimų priėmime. Svetainėje skelbiami duomenys leidžia geriau suprasti, kaip Seime kuriami įstatymai. Iki įrankio sukūrimo susistemintų viešai pateikiamų duomenų apie tai, kaip keliauja įstatymai komitetuose, ar kas gauna ilgalaikę prieigą į Seimą, nebuvo. Apskritai, informaciją apie ilgalaikius leidimus, TILS žiniomis, iki šiol viešai skelbė tik Naujosios Zelandijos parlamentas.
Svetainėje skelbiami duomenys ir atliktos TILS analizės jau suteikė pagrindą labiau pamatuotai diskutuoti apie lobistinės veiklos reguliavimo tobulinimą Lietuvoje bei paskatino Seimo narius dažniau ir aiškiau deklaruoti savo susitikimus su interesų grupių atstovais. Ši iniciatyva yra ir bendradarbiavimo su LR Seimu rezultatas - remiantis TILS rekomendacijomis, Seimo kanceliarijai atveriant vis daugiau duomenų apie savo veiklą Lietuvos Seimas tapo vienu atviriausių parlamentų pasaulyje.