Metodinė priemonė pedagogams „Saugesnio interneto pamokos“ | Skaitmeninis knygnešys

Metodinė priemonė pedagogams „Saugesnio interneto pamokos“

5
Lankytojų simpatijos
Autorius: Asociacija „Langas į ateitį“
Kategorija: e. mokymasis ir mokslas

Svetainėje „Saugesnio interneto pamokos” skelbiami veiklų planai, kuriais pedagogai naudojasi rengdami pamokas savo mokiniams ir supažindindami juos su konkrečiomis saugumo internete temomis.
Adresas internete: pamoka.draugiskasinternetas.lt/

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

Metodinė priemonė sukurta 2015 m. pradžioje įgyvendinant dalinai EK finansuojamą projektą „Saugesnis internetas“ (www.draugiskasinternetas.lt; projekto tikslas – skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis bei apsaugoti vaikus kovojant su neteisėtu ir žalingu interneto turiniu bei elgesiu). Joje teikiama metodinė pagalba pedagogams, rengiant saugumo internete pamokas ar užklasinius renginius savo mokiniams ir supažindinant juos su konkrečiais saugaus elgesio internete atvejais ir jų prevencija. Per 3 mėnesius metodine priemone pasinaudojo per 2000 lankytojų.

Rengdamiesi saugesnio interneto pamokoms mokytojai naudojasi įvairiuose interneto šaltiniuose skelbiama informacija viena ar kita tema. Tačiau informacijos paieškai ir sisteminimui reikia skirti nemažai laiko ir pastangų. Siekiant padėti pedagogams buvo parengta svetainė „Saugesnio interneto pamokos“, kurioje medžiaga skelbiama jau pagal konkrečias temas, tad pedagogas randa aktualią informaciją vienoje vietoje. Temos ir veiklos parengtos taip, kad ne tik supažindintų mokinius su egzistuojančiomis grėsmėmis internete, bet pateiktų žinių ir įgūdžių kaip šių grėsmių vengti, o joms atsiradus – pasiūlyti priemones joms išspręsti.
Šiuo metu svetainėje pateikiami pamokų planai septynioms saugumo internete temoms: Privatumas internete; Nuotraukos internete; Apsisaugok nuo apgaulės internete; Socialiniai tinklai – kas tavo draugai?; Stabdyk patyčias socialiniuose tinkluose; Pažink netinkamą turinį internate; Saugiau naudokis telefonu.

Lankytojų patogumui kiekvienos temos medžiaga pateikiama pagal vienodą struktūrą:
1) Teorinis įvadas – jame glaustai pristatoma aptariamos temos problematika, padedanti pedagogui pasiruošti pamokai.
2) Pamokos veiklos – pasiūlomas sąrašas pamokai skirtų veiklų, tokių kaip įvadiniai klausimai, vaizdo siužetai, klausimai diskusijoms ir situacijų analizei. Pamokų veiklos pritaikytos nagrinėjamai saugumo internete temai.
3) Papildoma informacija – įvairi papildoma informacija, susijusi su nagrinėjamos temos turiniu.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

• Saugumo internete medžiaga susisteminta ir skelbiama pagal konkrečias temas;
• Siūlomas veiklas pedagogai gali iš karto taikyti pamokoje ar, esant poreikiui, pildyti bei koreguoti savo nuožiūra;
• Iš visų siūlomų veiklų sąrašo pedagogai pamokai gali rinktis tas užduotis, kurios labiausiai tinka konkrečiai klasei ir mokiniams;
• Svetainės medžiaga periodiškai atnaujinama.