Mokymosi platforma MOKOSI | Skaitmeninis knygnešys

Mokymosi platforma MOKOSI

Sprendimo kūrėjas: MOKOSI


Kur galima rasti sprendimą: https://www.mokosi.lt/

Kodėl?

Apklausus 1250 respondentų (600 mokytojų ir 650 suaugusių žmonių, auginančių vaikus) paaiškėjo, kad 37% šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, naudojasi korepetitorių paslaugomis, 68% mokytojų arba dirba korepetitoriais arba planuoja jais dirbti arimiausioje ateityje. Apklausus 180 mokinių nuo 9 iki 15 metų, 74% teigia, kad mokykloje negauna individualaus dėmesio iš mokytojo. Mokytojai, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, dažnai susiduria su motyvacijos stoka, kokybiško mokomojo turinio stygiumi, silpnais praktiniais įgūdžiais, bendruomeniškumo trūkumu.

Kaip?

Mokymosi platforma MOKOSI yra sukurta tam, kad:
1. Suteiktų galimybę mokiniams užsisakyti papildomą individualią nuotolinę pamoką tada, kai jos reikia, be išankstinio susitarimo, sutarčių ir ilgalaikių įsipareigojimų;
2. Mokytojai, studentai ir gabūs mokiniai turėtų galimybę gauti papildomų pajamų, dėstydami savo mokomąjį dalyką;
3. Inovatyvūs mokytojai galėtų dalintis arba parduoti savo kuriamą turinį, neprarasdami autorinių teisių;
4. Mokytojai sutrumpintų pasiruošimo pamokoms laiką, naudodamiesi mūsų kurta integruota mokomąja biblioteka;
5. Mokytojai, dėstytojai ir studentai galėtų nuolat dalyvauti platformoje organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, praktikumuose, o duomenys apie kvalifikacinę veiklą bei rekomendacijos būtų pateiktos dalyviams.

Kuo išskirtinis?

Dauguma panašaus pobūdžio platformų ir bendrai visa švietimo sistema didžiąja dalimi yra orientuota į mokinio poreikių patenkinimą. Tuo tarpu MOKOSI pagrindinis dėmesys yra skiriamas mokytojo darbo palenginimui, pasiruošimo pamokoms laiko trumpinimui, inovatyvių mokytojų skatinimui dalintis kuriamu turiniu ir žiniomis, pagalbai mokytojams, susiduriantiems su motyvacijos stygiu, žinių spragomis, naudojamos mokomosios medžiagos skurdumu.
Mokosi platforma skirta mokytis lygiagrečiai ir mokiniams ir mokytojams.