Mokytojo TV | Skaitmeninis knygnešys

Mokytojo TV

35
Lankytojų simpatijos
Autorius: Ugdymo plėtotės centras
Kategorija: e. medija ir naujienos

„Mokytojo TV“ – tai virtuali erdvė, kur mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, bibliotekininkai, švietimo specialistai, tėvai randa pagal temas, tikslinę auditoriją, mokomuosius dalykus...
Adresas internete: mokytojotv.upc.smm.lt

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

„Mokytojo TV“ – virtuali erdvė, kur mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, bibliotekininkai, švietimo specialistai, tėvai gali rasti pagal temas, tikslinę auditoriją, mokomuosius dalykus, raktinius žodžius susistemintą švietimo bendruomenei skirtą vaizdo medžiagą. „Mokytojo TV“ svetainėje pristatoma galimybė mokytojui jam tinkamu laiku ir vietoje prisijungti prie tiesioginių vaizdo transliacijų internetu, siųsti pasiūlymus ir pageidavimus dėl tiesioginių transliacijų temų bei dalyvių, žiūrėti tiesiogines vaizdo transliacijas internetu, užduoti klausimus transliacijų dalyviams, pateikti savo nuomones ir įžvalgas, rasti įvykusių transliacijų vaizdo įrašų archyvą.
„Mokytojo TV“ rasite inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų animacinius pristatymus, 50 reportažų iš įvairių projektų ir kitų aktualių mokytojui renginių, išskirtinio vartotojų dėmesio sulaukusių 50 metodinių ir probleminių filmų, padedančių mokytojui patogiu laiku ir vietoje mokytis bei tobulėti. Mokytojai, planuodami savo darbą ir vesdami pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tėvų susirinkimus ar mokymus kolegoms, gali pasinaudoti „Mokytojo TV“ ištekliais: konferencijų, seminarų, paskaitų, pranešimų vaizdo įrašais, iš užsienio kalbų verstais ir subtitruotais įrašais, kūrybinėmis serijomis, savanorių darbais.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

„Mokytojo TV“ naudinga ne tik mokytojui, ją žiūri ir mokiniai, ir jų tėveliai, ir kitų profesijų atstovai, nes vaizdo medžiaga yra visapusiška: apie tai, kaip mokomi mūsų vaikai, kaip mokosi mokytojai, kas vyksta mokykloje, kaip bendradarbiauti sprendžiant iškylančias problemas ir įveikti sunkumus, kaip ugdymo procesą padaryti patrauklesnį. „Mokytojo TV“ – ne tik puiki galimybė mokytojams tobulėti, bet ir gausūs informaciniai ir komunikaciniai ištekliai aktualiais švietimo klausimais visuomenei.
„Mokytojo TV“ – tai viena virtuali erdvė, kurioje mokytojams, mokyklų vadovams, mokiniams, bibliotekininkams, švietimo specialistams, tėvams pateikiama pagal temas, tikslinę auditoriją, mokomuosius dalykus, raktinius žodžius susisteminta švietimo bendruomenei skirta vaizdo medžiaga ir visa informacija, susijusi su tiesioginėms vaizdo transliacijomis internetu. Vaizdo įrašai švietimo sistemoje jau yra tapę populiaria ir patrauklia informacijos perdavimo forma bei ugdymo priemone, o tiesioginės vaizdo transliacijos internetu atveria visiškai naujas galimybes. Abipusis ryšys sudaro prielaidas sklandžiau komunikuoti švietimo bendruomenės dalyviams visoje Lietuvoje, mažina informacinę atskirtį regionuose.
Švietimo bendruomenės nariai „Mokytojo TV“ jau yra įvertinę ne tik kaip inovatyvią mokymosi aplinką, bet ir efektyvios komunikacijos pavyzdį.