Panevėžio m. skaitmeninis 3D maketas | Skaitmeninis knygnešys

Panevėžio m. skaitmeninis 3D maketas

5
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: UAB „IN RE“ ir UAB „IT logika“
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas


Kur galima rasti sprendimą: https://panevezys.lt/3d

Kodėl?

Panevėžio m. savivaldybė, vykdydama 2014-2020 regioninės plėtros programą, atrinko ir patvirtino 14 miesto vystymo projektų, apimančių autobusų stoties transformaciją, centrinių aikščių išvystymą darant jas patrauklesnes verslui, pagrindinių parkų renovacijas didinant komfortą miestiečiams bei skatinant turizmą. Šie projektai suformavo iniciatyvą „Integruotoji Panevėžio teritorija 2014-2020“. Siekiant geriau suvaldyti šiuos projektus, atskleisti jų geografinę ir erdvinę koreliaciją, kaip projektai integruosis į esamą aplinka ir ją keis, pristatyti projektus miestiečiams ir pritraukti verslą, Panevėžys 2017 m. paskelbė išmaniojo miesto iniciatyvą sukuriant skaitmeninį miesto 3D maketą. Pagrindiniai iniciatyvos tikslai: • Geriau suvokti situaciją – moderni automatizuotos fotogrametrijos technologija, duomenų surinkimui naudojant bepiločius orlaivius, leis sparčiai ir ekonomiškai efektyviai atkurti miesto aplinkos 3D kontekstą; • Pertvarkyti miesto infrastruktūrą ir valdymą – miesto 3D modelio aplinkoje integruoti miesto sutvarkymo projektai padės tiksliau įvertinti projekto integraciją į esamą aplinką; • Aktyviau įtraukti gyventojus – patrauklios modernios web aplikacijos su 3D miesto modeliais skatins gyventojus naudotis šiais duomenimis, teikti savo atsiliepimus ir pasiūlymus; • Spartinti inovacijas – 3D miestas bus išmaniojo miesto platforma, inovacijų užuomazga, parodanti miesto valdžios inovatyvumą, pritraukianti verslo investicijas.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

Panevėžio skaitmeninį 3D modelį 2017 m. rudenį – 2018 m. pavasarį sukūrė UAB „IN RE“ su partnere UAB „IT logika“. 3D modelis palaikomas ir atnaujinimas iki šiol. Virtualusis miesto 3D realybės modelis sukurtas automatizuotos fotogrametrijos būdu iš bepiločiais orlaiviais surinktų nuotraukų. Virš realybės modelio pateikiama GIS informacija – miesto sutvarkymo projektų ribos, taškiniai lankytinų objektų žymekliai. Kartu, į realybės modelį integruojami aplinkos sutvarkymo architektūriniai 3D modeliai.
Skaitmeninio miesto maketo duomenys pateikiami visuomenei prieinamoje internetinėje aplikacijoje, integruotoje su Panevėžio miesto tinklapiu. Internetinė aplikacija yra prieinama visuomenei, kuri gali įsijungti į miesto valdymo procesus. 3D maketas taip pat įkeltas į savivaldybės tam tikslui specialiai įsigytą didelės įstrižainės lietimui jautrų (valdomą rankomis) ekraną. 3D modelis lietimui jautriame ekrane yra periodiškai naudojamas savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus posėdžiuose, aptarinėjant miestui aktualius infrastruktūros atnaujinimo, aplinkos sutvarkymo ir plėtros klausimus.
Savivaldybės tarnautojai aktualiame, naujame 3D miesto modelyje gali vykdyti virtualią teritorijų inspekciją, aptikti nesankcionuotas statybas, taršą ar netvarką, matuoti plotus, tūrius taip įvertinant poveikio aplinkai mastą arba apskaičiuojant investicijų poreikį (pvz. koks sienos plotas perdažymui ir pan.)
Bendras esamos aplinkos 3D modelis ir planuojamų statybų 3D modeliai, apjungti į vieningą trimatės erdvės aplinką leidžia visapusiškai įvertinti projekto įtaką aplinkai, darnų įsiliejimą į miesto architektūrinį kontekstą, derinti projektuojamų statinių ar infrastruktūros elementų aukštingumą, šešėlių įtaką, apšvietimo poveikį ir kitus įtakos aplinkai niuansus. 3D modelio realistinį suvokimą padidina foto tekstūros iš nuotraukų, kuriomis remiantis buvo sudarytas modelis – taip įžvelgiamos detalės, mažesnės už geometrinį modelio tikslumą. Tuo pačiu modelis apima plačią miesto teritoriją, kas leidžia įvertinti miesto perspektyvą iš dominančio būsimos statybos taško.

Kuo išskirtinis?

Panevėžio miesto skaitmeninis 3D maketas, yra pirmasis miesto mastelio GIS, BIM ir virtualiosios realybės technologijų integracijos pavyzdys Lietuvoje. Tai tarsi takoskyra tarp praeities ir ateities. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Panevėžys vienintelis Lietuvoje galėjo pasigirti turintis galimybę savo miesto atnaujinimo ir plėtros projektus demonstruoti, analizuoti ir vertinti pasitelkdamas atvaizdavimą 3D realybės modelyje.
Miesto 3D modelis padeda geriau suvokti situaciją, tobulinti ir valdyti infrastruktūrą. Per interaktyvias paslaugas galima aktyviau įtraukti gyventojus į miesto valdymą ir spartinti inovacijas. Skaitmeninio miesto platforma leidžia integruoti koncepcinio vystymo 3D modelius į realybės aplinką ir priimti sprendimus ankstyvose projektavimo stadijose.
Miesto 3D modelis publikuojamas specialioje internetinėje svetainėje, lengvai ir patogiai pasiekiamoje miestiečiams, svečiams, verslo atstovams, suinteresuotiems plėtra ir statybomis.

Video nuoroda: https://youtu.be/-SAIpJZeeD8

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
  • http://graph.facebook.com/10223068579848263/picture