Patyčių dėžutė | Skaitmeninis knygnešys

Patyčių dėžutė

5
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: Kamila Gasinska


Kur galima rasti sprendimą: https://patyciudezute.lt/

Kodėl?

Pasaulio Sveikatos Organizacijos 2017-2018 metų duomenimis, patyčių paplitimas tarp vaikų ir paauglių Lietuvoje yra didžiausias, lyginant su kitomis 42 tyrime dalyvavusiomis šalimis. Kas trečias Lietuvos moksleivis patiria patyčias dažnai arba labai dažnai, tačiau vaikai dažnai nepraneša apie patyčias ir jos registruojamos labai retai arba visai neregistruojamos. Remiantis 2018 m. „Kurk Lietuvai“ atlikta 5-8 klasių moksleivių apklausa, apie pastebėtas patyčias niekada nepraneša 33% respondentų, o apie patiriamas patyčias niekada nepraneša net 42% moksleivių. Tais pačiais metais atlikta pedagogų apklausa atskleidė, kad per visus 2017-2018 mokslo metus net 76% apklaustų mokytojų neužregistravo nei vieno arba užregistravo tik vieną ar du patyčių atvejus. Tokia situacijas gali būti susijusi su tuo, kad mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė vis dar neatpažįsta patyčių, o mokyklų vadovai neretai teigia, kad jų mokyklose patyčių tiesiog nėra. Tuo tarpu vaikai jaučiasi kalti ir nesaugūs, pranešdami apie patyčias suaugusiems, bet suprantama, kad tik suaugusiojo įsikišimas gali padėti jas sustabdyti (patys vaikai problemos neišspręs). Užsienyje atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog 65% patyčias patiriančių vaikų apie jas nepraneša mokytojams arba kitiems mokyklos darbuotojams. Net tuo atveju, kai auka patiria fizinių sužalojimų, 40% apie tai neinformuoja suaugusiųjų. Be to, vaikams kartais sunku pereiti žmonių pilną mokyklos koridorių ir nurodytame kabinete pačiam pranešti apie įvykusias arba įtariamas patyčias, kadangi dažniausiai jie bijo būti identifikuoti, tapti matomais ir pastebėtais. Neretas moksleivis, pranešantis apie patyčias, iš mokytojo išgirsta, kad neturėtų į tai kreipti dėmesio, arba pats yra apkaltinamas išprovokavęs patyčias pvz. keista apranga arba elgesiu. Moksleiviai, nepatiriantys patyčių, tačiau jas stebintis, praneša apie jas bijodami būti pavadinti skundikais ir patys susilaukti priešiško elgesio iš klasiokų. Iki šiol mokyklose nebuvo užtikrintas visiems mokiniams prieinamas pranešimo apie patyčias būdas. Vienintelis būdas pranešti apie patyčias – pranešti mokytojui, mokyklos psichologui ar socialiniam pedagogui žodžiu arba raštu. Tačiau daugeliui moksleivių toks būdas yra nepriimtinas dėl baimės ir kitų anksčiau išvardintų priežasčių.

Kaip?

Patyčių dėžutė - tai nemokama elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje. Pagrindiniai įrankio kūrėjų tikslai: suteikti galimybę kiekvienam vaikui, mokytojui ar tėvams/globėjams anonimiškai ir saugiai pranešti apie patiriamą ar pastebėtą smurtą ar patyčias, ir kuo greičiau suteikti reikiamą pagalbą patyčių dalyviams bei užkirsti kelią tolesnėms patyčioms.

Mokyklos, išreiškusios norą įsidiegti šį sprendimą, gauna prieigą prie pranešimų valdymo sistemos, o moksleiviai per mobiliąją aplikaciją ir internetinį tinklapį turi galimybę greitai, saugiai ir anonimiškai pranešti apie patyčias. Pranešimo formoje prašoma nurodyti kas tyčiojosi, kas patyrė patyčias, kur ir kada vyko patyčios, kas tiksliai įvyko. Jeigu patyčios vyksta elektroninėje erdvėje, yra galimybė prisegti elektroninių patyčių įrodymą – ekrano nuotrauką.

Mokyklos paskirtas atsakingas asmuo (dažniausiai psichologas arba socialinis pedagogas) gauna pranešimą apie naują patyčių atvejį ir gali nedelsiant į jį sureaguoti. Valdymo sistemoje jis ne tik gali susipažinti su pranešimo, išsiųsto per „Patyčių dėžutės“ mobiliąją aplikaciją arba tinklapį, turiniu, bet ir papildyti jį informaciją, gautą pokalbio su auka ir skriaudėju metu, o taip pat aprašyti tolimesnius žingsnius, kurie buvo daromi dirbant su nurodytu patyčiu atveju (kaip vyko pokalbis su auka, skriaudėju, įvyko liudininkais, tėvais ir pan.). Iki šiol mokyklos darbuotojai visus šiuos duomenis pildė popieriniame „Patyčių registracijos žurnale“.

Šiuo metu įrankiu naudojasi ketvirtadalis šalies mokyklų (2021 m. liepos 1 dienos duomenimis – 323 mokyklos). Beveik trys ketvirtadaliai įrankiu besinaudojančių mokyklų teigia, jog jis prisideda prie kovos su patyčiomis mokykloje ir atliepia mokyklų poreikį šioje srityje.

Kuo išskirtinis?

Patyčių dėžutė – tai pirmasis toks sprendimas Lietuvoje (ir vienas pirmųjų pasaulyje), padedantis kovoti su patyčių pasekmėmis. Jis leidžia vaikams greitai pranešti apie patyčių atvejus, o suaugusiems – sužinoti ir kuo skubiai suteikti pagalbą nukentėjusiam vaikui, taip užkertant kelią tolimesniam patyčių plitimui. Iki šiol visos kovai su patyčiomis skirtos priemonės buvo nukreiptos į prevenciją, ir beveik nebuvo kalbama apie pagalbą vaikams jau įvykus patyčioms. Šis sprendimas ne tik suteikia vaikams erdvę pasisakyti apie patyčias bei kitą juos neraminantį netinkamą elgesį mokykloje (pvz. nusirašinėjimą, rūkymą, įvairaus pobūdžio smurtą) ir paprašyti pagalbos. Jis leidžia mokykloms sužinoti apie problemas, su kuriomis susiduria mokiniai, įvertinti tikrąjį patyčių problemos mąstą mokykloje, o taip pat greitai ir efektyviai pasirūpinti pažeidžiamiausiais bendruomenės nariais.

Projekto nauda moksleiviams:
• Erdvė pasisakyti vaikams, kurie jaučiasi neturintys į ką kreiptis.
• Galimybė išlikti anonimišku.
• Būdas pasiekti reikiamus asmenis problemai spręsti vienu mygtuko paspaudimu.
• Galimybė gauti reikiamą pagalbą.

Projekto nauda mokyklos bendruomenei ir tėvams:
• Patogi platforma patiems pranešti apie patyčias.
• Galimybė identifikuoti tikrąjį patyčių mastą mokykloje.
• Atsakingos mokyklos kultūros kūrimas.
• Sumažėjusi administracinė našta, duomenų kaupimas vienoje vietoje.

Video nuoroda: https://youtu.be/yNR6WHU87co