Pirkimų administravimo platforma „Mano konkursas“ | Skaitmeninis knygnešys

Pirkimų administravimo platforma „Mano konkursas“

70
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: UAB „Mano konkursas“
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas


Kur galima rasti sprendimą: https://www.manokonkursas.lt/

Kodėl?

2023 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įpareigojantys savivaldybių tarybas priimti sprendimus dėl centrinių perkančiųjų organizacijų steigimo. Didžiausi iššūkiai laukia 60 savivaldybių ir joms pavaldžių mažesnių įstaigų (pvz., mokyklų, darželių, pirminės sveikatos priežiūros centrų, kultūros centrų ir kt.), kadangi visi pirkimai, didesni nei 15 000 eurų, turės būti atliekami per savivaldybės įsteigtą centrinę perkančiąją organizaciją. Pirkimus iki 15 000 eurų savarankiškai galės vykdyti pačios organizacijos. Savivaldybių kontroliuojamose mažose perkančiosiose organizacijose, kurių, nepatvirtintais duomenimis, šalyje yra apie 2500, mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymas yra procedūriškai ir finansiškai neefektyvus. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, į pirkimų procedūrų vykdymą paprastai įtraukiami 8 organizacijos darbuotojai, kurie per metus atlieka 189 pirkimus, o jų darbo laiko sąnaudos vykdant šias procedūras kasmet organizacijai kainuoja vidutiniškai 26 000 eurų. Dažniausiai į pirkimų procedūras įtraukiami kompetencijos neturintys žmonės, nesinaudojama skaitmeniniais įrankiais ir technologijomis. Skaičiuojama, kad Lietuvoje viešųjų pirkimų procesuose dalyvauja apie 19 000 viešojo sektoriaus darbuotojų, kuriems tai nėra tiesioginė veikla (socialiniai darbuotojai, mokytojai, darželių auklėtojai ir kt.). Vien tik toks didelis žmogiškųjų išteklių įtraukimas į pirkimų procesus per metus valstybei kainuoja beveik 70 mln. eurų. Taip pat didelė problema, kad smulkusis verslas nedalyvauja pirkimuose dėl sudėtingų procedūrų, reikalingų didelių finansinių ir žmogiškųjų resursų konkurso pasiūlymams parengti, galimai neskaidrios sistemos ir nesąžiningų susitarimų.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

Pirkimų administravimo platforma „Mano konkursas“ perkančiosioms organizacijoms padeda skaitmenizuoti visą pirkimų procesą, atsisakyti popierinių dokumentų, optimizuoti pirkimų procedūras, skelbti konkursus, greitai ir paprastai platformoje suformuoti ir saugoti būtinus dokumentus: pirkimo planą, pirkimų žurnalą, privalomas ataskaitas.
Taip pat platforma leidžia užtikrinti tikslių duomenų iš kiekvienos mažesnės perkančiosios organizacijos perdavimą į savivaldybės valdomą analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba savivaldybė realiu laiku turi visą informaciją apie įstaigų atliekamus pirkimus, jų sutartis, pirkimų planus, pirkimų žurnalus, pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus. Duomenis galima analizuoti įvairiais pjūviais ir atitinkamai vykdyti prevencinę kontrolę.
Be to, neskelbiamos apklausos būdu vykdant pirkimus „Mano konkurso“ platformoje galima taikyti kainos ir kokybės santykio kriterijus, taip pat ir žaliuosius kriterijus. Platformoje daug dėmesio skiriama procedūrų skaidrumo užtikrinimui. Pavyzdžiui, teikiant ir tikrinant pasiūlymus vadovaujamasi dviejų vokų principu. Kai įvertinamas pirmasis kokybės vokas, tik tuomet galima atplėšti antrąjį kainos voką. Atplėšus antrąjį voką sistemoje įdiegti algoritmai pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką automatiškai suskaičiuoja balus ir nustato konkurso nugalėtoją išvengiant žmogiškojo veiksnio įtakos.
Šiandien šis įrankis jau yra įdiegtas ir naudojamas daugiau kaip 400 savivaldybėms pavaldžiose mažose perkančiosiose organizacijose (kas penktoje šalies organizacijoje).

Daugiau informacijos: https://www.delfi.lt/login/verslas/startuoliai/startuolis-pasiule-buda-susitvarkyti-su-viesaisiais-pirkimais.d?id=89764095.

Kuo išskirtinis?

Pirkimų administravimo platformos „Mano konkursas“ kuriama nauda:
• 20 proc. mažesni administraciniai kaštai pirkimams organizuoti kiekvienoje organizacijoje;
• 30 proc. mažesnės darbo laiko sąnaudos – optimizavus ir automatizavus viešųjų pirkimų procesus, į juos nebereikia įsitraukti darbuotojams, kuriems tai nėra tiesioginė veikla; viešojo sektoriaus darbuotojai gali daugiau laiko skirti savo tiesioginiam darbui;
• galimybė mažuose pirkimuose taikyti kokybinius kriterijus į juos įtraukiant žaliuosius, aplinkosauginius ir kitus kriterijus;
• didesnis skaidrumo ir rizikų valdymo lygis;
• didesnis smulkiojo verslo įsitraukimas.

Video nuoroda: https://www.youtube.com/channel/UC2HPwqGWyz-A6PzHhOxaOFA/videos

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
 • http://graph.facebook.com/7819895541384205/picture
 • http://graph.facebook.com/5535695729773788/picture
 • http://graph.facebook.com/1300163680511082/picture
 • http://graph.facebook.com/10209187499841593/picture
 • http://graph.facebook.com/10227939222081842/picture
 • http://graph.facebook.com/10209406967766521/picture
 • http://graph.facebook.com/10221638412728855/picture
 • http://graph.facebook.com/10210143696065296/picture
 • http://graph.facebook.com/10224130561746187/picture
 • http://graph.facebook.com/10209940517945700/picture
 • http://graph.facebook.com/5427155254009734/picture
 • http://graph.facebook.com/5829436227069694/picture
 • http://graph.facebook.com/10159890635082383/picture
 • http://graph.facebook.com/5159991967370835/picture