STUMBRŲ DAROMOS ŽALOS ŪKININKAMS APSKAIČIAVIMO SPRENDIMAS, NAUDOJANT PALYDOVUS IR DIRBTINĮ INTELEKTĄ | Skaitmeninis knygnešys

STUMBRŲ DAROMOS ŽALOS ŪKININKAMS APSKAIČIAVIMO SPRENDIMAS, NAUDOJANT PALYDOVUS IR DIRBTINĮ INTELEKTĄ

20
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: UAB "Coetus" ir subrangovas UAB "Geomatrix"
Kategorija: Aplinka ir žalioji energija


Kur galima rasti sprendimą: Sprendimas sukurtas isskirtinai Kedainiu miesto savivaldybes administracijai

Kodėl?

Kėdainių rajonas yra viena labiausiai išsivysčiusi žemės ūkį savivaldybių, kurioje dominuoja ne tik dideli plotu pasėlių laukai (kviečiai, rapsai), bet ir didelė sėjamų ir sodinamų daržovių įvairovė. Kėdainių rajone žemės ūkio paskirties žemė yra išnaudojama 100 proc., todėl ūkininko ir gamtos stichijų ar laukinių gyvūnų daroma žala visuomet bus reikšminga. Laukiniai žvėrys, tame tarpe ir stumbrai, kurie gyvena bandomis, maitindamiesi, migruodami dažnai patenka į ūkininkų laukus ir juose sunaikina pasėlius, daržoves ir ko pasekoje ūkininkai netenka būsimo derliaus. Stumbrų populiacija Lietuvoje daugiausia gyvena Kėdainių, Panevėžio, Varėnos rajonuose. ES ir valstybinėmis lėšomis yra kompensuojama ūkininkų patiriama žala dėl laukinių žvėrių, o už žalos apskaičiavimo dydį Kėdainių rajone yra atsakinga - Kėdainių rajono savivaldybės administracija, kuri rankiniu būdu, kaip ir kitos savivaldybės atlieka skaičiavimus pagal gyventojų prašymus, vykstant į vietą ir t.t.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

UAB Coetus sukūrė inovatyvų stumbrų ir kitų laukinių gyvūnų daromos žalos pasėliams apskaičiavimo technologinį sprendimą, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją, kuri yra patogi Kėdainių rajono savivaldybės adminitracijai ir atvaizduojama žemėlapyje apibrėžiant teritorijas, kuriose kilo žalą bei identifikuojant laiką, kada ta žala buvo padaryta. Atvaizdavimas yra pateikiamas aukšta palydovinių duomenų raiška, reguliariai ir nepertraukiamai. Kėdainių rajono savivaldybės atstovai savo kompiuteryje gali matyti naujausią informaciją apie pasėlius ir jiems padarytą žalą.

Kuo išskirtinis?

Visų pirma techninis sprendimas leidžia teikti komercinę paslaugą ūkininkui, kurios pasekoje turime galutinį rezultatą - santarvę tarp ūkininko ir gamtos. Už teiginai atlygintą žalą, ūkininkas nebelaiko priešu gamtos vaikų - laukinių žvėrių, šiuo atveju stumbrų.

Paslauga įdiegta įgyvendinus šį projektą, užtikrina nepertraukiamą pasėlių laukų monitoringą, atliekant matavimus 10 dienų laikotarpiais ir teikiant užsakovui detalias ataskaitas kiekvieną mėnesį nuo gegužės iki rugpjūčio (javams) arba rugsėjo (kitos vasarinės kultūros). Stumbrų, elnių, šernų ir stirnų pasėliams daroma žala nustatoma 10x10 m (100 m2) raiškos pikseliais.

Monitoringo duomenys atvaizduojami suformuotuose ribotos prieigos interneto žemėlapiuose, kur kiekvieno lauko nustatyti pažeidimai matomi skirtingų spalvų skalėje per visus stebėjimo laikotarpio intervalus, viso - nuo 12 iki 15 matavimų per pasėlių vegetacijos sezoną (3 pakartotiniai matavimai per 4 arba 5 mėnesius).

Interneto aplikacijoje realizuota galimybė prisijungusiems vartotojams pažymėti kokiuose laukuose buvo pastebėti reguliariai besilankantys laukiniai žvėrys, ir ypač tie laukai, kuriuose jau yra matomi pasėlių pažeidimai. Tai leistų operatyviai nustatyti visus pažeidžiamus laukus ir imtis prevencinių priemonių nuostoliams sumažinti. Įvertinta atskirų laukų rizikos laipsniai, priklausomai nuo juose auginamų pasėlių, aplinkinių miškų išsidėstymo bei gamtinio karkaso elementų. Sistemoje yra galimybė istoriškai pamečiui įsivertinti istorinius duomenis, kur formuojasi didžiausios žalos vietos, išskiriant pažeidžiamiausias žemės ūkio kultūras, intensyviausius migracijos laikotarpius ir visa tai apibendrinant viename lange - žemėlapyje, kuris turi legendą, kurioje vartotojas gali rinktis pasirinkimus iš meniu. Vartotojui užvedus pelę ar kitaip pažymėjus lauką, yra apskaičiuojamas lauko plotas, pažeistų pasėlių plotas, pažeistas pasėlis, ko pasekoje specialistas žalos dydį matys per kelias akimirkas.

Atsižvelgus į sėkmingą sistemos sukūrimą jį galima plėsti Panevėžio, Varėnos, Radviliškio ir kitose savivaldybėse, kur fiksuojama stumbrų migracija ar padaroma žala. Tačiau Coetus mato galimybę prototipą pritaikyti visose Lietuvos savivaldybėse, neapsibrėžiant vien tik stumbrų padaryta žala, o nustatinėti visų laukinių žvėrių padarytą žalą. Sprendimas tinkamas visoms pasaulio valstybėms.

Video nuoroda: https://we.tl/t-aksm6XJxN6

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
  • http://graph.facebook.com/10167279919945713/picture
  • http://graph.facebook.com/5346502925393024/picture
  • http://graph.facebook.com/137462828890589/picture
  • http://graph.facebook.com/10224099962739250/picture