Superhow.ART | Skaitmeninis knygnešys

Superhow.ART

65
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: SUPER HOW, UAB
Kategorija: Kultūra ir turizmas


Kur galima rasti sprendimą: https://superhow.art/

Kodėl?

"Superhow.ART" projektas sprendžia vaizduojamojo meno rinkos (angl. fine arts) uždarumo ir prieinamumo investavimui ir kolektyviniam kolekcionavimui problemą. Meno rinka iki šiol pakankamai uždara ir apipinta paslaptingumo. Egzistuojančiose meno rinkose (pvz. aukcionai Sothebys, Phillips) gali dalyvauti ne visi, be to pats procesas reikalauja pasitikėjimo aukciono namais, aukciono organizatoriai, kaip tarpininkai, pasiima liūto dalį už tarpininkavimą. Be šių iššūkių egzistuoja meno įrašų (angl. provenance) vientisumo, atsekamumo ir patikimumo problemos. Patikimi duomenys apie paveikslo istoriją, restauravimo įvykius, atlikas ekspertizes yra svarbūs ir būtini meno kūrinio vertei nustatyti ir pagrįsti. Ši informacija dažnai nėra skaitmenizuota, be to trūksta skaidrumo ir pasitikėjimo informacijos šaltiniais. Be visa ko, atkreipiamas dėmesys į jau sukurto istorinio meno svarbą naujo skaitmeninio alternatyvaus pasaulio - Metavisatos (angl. Metaverse) kontekste. Svarbu ne tik kurti naujas meno koncepcijas tačiau ir išsaugoti tai kas jau sukurta, pristatyti meną naujoms vartotojų kartoms tokioje aplinkoje kuri jiems priimtiniausia. „Superhow.ART“ projektas yra tarpsritinis, apjungiantis meno ir moderniųjų technologijų pasaulius. Pagrindinė projekto idėja yra tokenizuoti (perkelti į skaitmeninį pasaulį) aukštos vertės fizinius meno kūrinius, jų vertę, taip sukuriant daug tolimesnių panaudojimo galimybių. Pavyzdžiui, NFT (nepakeičiamųjų žetonų, angl. non-fungible token) skaitmeninių sertifikatų pagalba tokenizuotus kūrinius galima parduoti neribotam skaičiui pirkėjų, taip įgalinant juos investuoti į pakankamai iki šiol uždarą meno sritį ar prisidėti prie meno kūrinių išsaugojimo. „Superhow.ART“ projektas buvo pradėtas 2021 metais. Buvo įvykdyti du aukcionai, kurių metu aukštos vertės paveikslus galėjo įsigyti dvi pusės: stambieji investuotojai arba bendruomenė (daug pirkėjų) kaip bendrą nuosavybę. Įvykdyti aukcionai sulaukė labai didelio meno ir kripto bendruomenių susidomėjimo, todėl projekto koncepcija buvo praplėsta, siekiant pristatyti meno bendruomenei blokų grandinės technologijos suteikiamas galimybes meno išsaugojimui. Šiuo metu prasidėjo antrasis „superhow.ART“ projekto etapas, kurio metu muziejai, fondai ir privatūs kolekcionieriai yra kviečiami kurti meno kūrinių skaitmeninius dvynius (angl. Digital Twin) siekiant juos išsaugoti ateities kartoms.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

Tokenizuoti fizinius realius meno kūrinius – tai tarsi padaryti juos amžinus ir prieinamus visiems skaitmeniniame pasaulyje. „Superhow.ART“ projektas pristatė bendros meno kūrinių nuosavybės koncepciją ir taip nuo projekto pradžios suteikė galimybę kolekcionuoti išskirtinį meną plačiajai auditorijai. Antrasis projekto etapas yra orientuotas į meno kūrinių išsaugojimą, panaudojant skaitmeninio dvynio koncepciją. Skaitmeninis dvynys yra tarsi laiko kapsulė ir leidžia išsaugoti visą įmanomą informaciją apie meno kūrinį – informaciją apie autorių, sukūrimo techniką, 3D kopijas, jo laikymo vietą, parodas, kuriose jis buvo eksponuotas, restauravimo faktus ir daugybę kitos informacijos, kurią tik galima pasiekti ir užfiksuoti skaitmeniniu. Visa ši informacija yra saugoma blokų grandinėje, todėl ji yra nepakeičiama, neprarandama ir gali būti prieinama plačiajai auditorijai. Taigi, jei kūrinys yra sunaikinamas ar jis dingsta, ši susisteminta informacija – suarchyvuota vertė – vis tiek išlieka ateities kartoms. Muziejams ir kitiems instituciniams veikėjams „Superhow.ART“ projektas taip pat yra galimybė gauti papildomų pajamų „nenuskriaudžiant“ visuomenės. Pavyzdžiui, tokenizavus meno kūrinį jį galima parduoti pasinaudojant NFT skaitmeniniais sertifikatais, tačiau su sąlyga, jog meno kūrinys lieka eksponuojamas konkrečioje vietoje (galima nustatyti įvairias sąlygas, kurios blokų grandinėje yra įrašomos NFT skaitmeniniame sertifikate, tolygiam sutarčiai) – taip yra gaunamos lėšos, yra užtikrinama tinkama kūrinio priežiūra, visuomenės nariai gali ir toliau tuo kūriniu grožėtis, o plačioji auditorija turi galimybę investuoti į meno kūrinius, tapti jo savininkais ar bendrasavininkais.

Kuo išskirtinis?

„Superhow.ART“ projektas parodo, kaip besikeičianti meno rinka gali apjungti modernias technologijas ir tradicinį meno kolekcionavimą, taip sukuriant naujas galimybes. Šiame projekte yra labai svarbus meno vertės išsaugojimo aspektas. Jis atveria labai daug galimybių visuomenei – realiai visi norintys gali tapti investuotojais į aukštos vertės meną, kas anksčiau buvo tik tam tikros visuomenės dalies privilegija, tačiau ne tik investuoti, bet ir jų išsaugoti vertę. Instituciniams veikėjams tai nišinė galimybė gauti papildomų lėšų kitų kūrinių įsigijimui, jų priežiūrai, platesniam meno atvėrimui auditorijai ir (ar) išsaugant visą įmanomą informaciją ateičiai. „Superhow.ART“ skaitmeninio dvynio koncepcijos realizacija leis išsaugoti meno kūrinius ateities kartoms naujo skaitmeninio alternatyvaus pasaulio - Metavisatos kontekste, bei pristatyti meną naujoms vartotojų kartoms tokioje aplinkoje kuri jiems priimtiniausia.

Video nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=CG46yd_OBB4

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
 • http://graph.facebook.com/5860152500668688/picture
 • http://graph.facebook.com/8278680405491229/picture
 • http://graph.facebook.com/10210143696065296/picture
 • http://graph.facebook.com/2071699679670275/picture
 • http://graph.facebook.com/4869087189863251/picture
 • http://graph.facebook.com/10225200633514717/picture
 • http://graph.facebook.com/10162073318953066/picture
 • http://graph.facebook.com/5350330931716366/picture
 • http://graph.facebook.com/1910990539110724/picture
 • http://graph.facebook.com/2203057963175808/picture
 • http://graph.facebook.com/5351694531520338/picture
 • http://graph.facebook.com/10159832856326445/picture
 • http://graph.facebook.com/10221638412728855/picture