Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinėje sistemoje (TITRIS) | Skaitmeninis knygnešys

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinėje sistemoje (TITRIS)

Sprendimo kūrėjas: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
Kategorija: Mokymasis ir švietimas


Kur galima rasti sprendimą: https://titris.lzukt.lt/

Kodėl?

Kasdien pasaulyje sukuriama begalė naujų ir vertingų praktinių / taikomųjų inovacijų, kurios gali daryti akivaizdžią įtaką įvairių verslų plėtrai, žemės ūkio verslui – ne išimtis. Tačiau pastebima, kad didžioji dalis taikomųjų inovacijų taip ir lieka nepanaudotos, nes paprasčiausiai apie jas niekas nesužino, nes jų sklaidą riboja daug skirtingų veiksnių, tokių kaip – teritorija, kalba, patikimų ir profesionalių inovacijų vertintojų (inovatyvumo ir pritaikomumo atžvilgiu) nebūvimas, inovacijų neprieinamumas dėl per mažo viešinimo, vieningos platformos ir patikimos platformos nebūvimas. Vienas svarbiausių ES Bendrosios žemės ūkio politikos aspektų – įgalinti sukurtas žinias, inovacijas – paversti veikiančia verte ūkininkų ūkiuose. Atsižvelgdama į tai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su partneriais sukūrė Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinę sistemą – TITRIS – tai nemokama praktinių ir mokslinių inovacijų platforma, kurioje renkami, viešinami ir kaupiami taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenys, kurie gali prisidėti prie efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo. Sistemoje talpinamos inovacijos pagal daugiau nei 10 žemės ūkio srityje svarbių technologinių temų – augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, ekologinio ūkininkavimo ir aplinkosaugos, žemės ūkio ekonomikos ir verslo, buhalterijos ir duomenų apskaitos, vandentvarkos ir kt. Publikuojamos inovacijos kruopščiai atrinktos pagal kokybinius reikalavimus. Svarbu paminėti, kad TITRIS publikuojamos inovacijos sukurtos tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų ar žemės ūkio verslo atstovų. Sistemoje inovacijos publikuojamos tiek lietuvių, tiek anglų kalba, tad sau naudingos informacijos joje gali rasti ne tik Lietuvos ūkininkai. Kokybiškos žemės ūkio inovacijų sklaidos nebuvimo problematiką Lietuvoje identifikuota nacionaliniu lygmeniu, tad 2021 m. gruodžio mėnesį TITRIS įregistruota Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre.

Sprendimo technologinis pagrindas:

Kaip?

TITRIS yra unikali ir vienintelė sistema Lietuvoje, kurioje renkami, viešinami ir kaupiami taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenys, kurie naudingi siekiant efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo. TITRIS objektas – mokslo tyrimai ir praktikoje sukurtos inovacijos, turintys ir galintys turėti mažesnį ar didesnį reikšmingumą plėtojant tvarią žemės ūkio gamybą.
TITRIS yra skelbiami nacionalinių (EIP) ir tarptautinių projektų (H2020, Life ir kt.) rezultatai, bei praktikoje sukurtos inovacijos. Sistemos tikslas yra dalintis žemės ūkyje sukurtomis žiniomis, inovuoti žemės ūkį, skatinti bendradarbiavimą inovacijų kūrimo procese. TITRIS reikšminga ir strateginiame lygmenyje, nes sistemoje talpinamas turinys atspindi Žaliojo kurso ir ŽŪŽIS principus.
Sistemoje itin reikšmingas vaidmuo tenka turinio kokybės užtikrinimui. Duomenų vertinimo, tikrinimo ir redagavimo mainuose dalyvauja šie dalyviai: duomenų teikėjas, administratorius, inovacijos vertintojas, kalbos redaktorius ir vertėjas. Taigi prieš viešinant inovacijas TITRIS, visus duomenis atidžiai įvertina kompetentingi Lietuvos žemės ūkio tarnybos specialistai. Tikslas – įvertinti (nustatyti) informacijos aiškumą, naujumą, pritaikymo galimybes ir aktualumą.
2021 m. pab. Įgyvendinus TITRIS plėtros darbus, sistema tapo dvikalbe, tai reiškia, kad inovacija gali teikti užsienio duomenų teikėjai anglų kalba, o LŽŪKT vertėjas ją išverčia į lietuvių kalbą. Tokiu būdu Lietuvai tampra prieinamos inovacijos kurtos užsienyje, o užsieniečiai mato Lietuvoje generuotas inovacijas.
Sistema TITRIS skirta visiems ŽŪŽIS dalyviams (ūkininkams, konsultantams ir mokslininkams ir kt.) susipažinti su žemės ūkio srityje sukurtomis inovacijomis.

Kuo išskirtinis?

TITRIS patrauklus savo kokybišku turiniu, kur inovacijos kruopščiai atrinktos, patikrintos. Taip pat taikomosios inovacijos yra susegmentuotos pagal svarbiausias žemės ūkio rinkos dalyvių temas, įdiegta kokybiška paieškos sistema. Taip pat svarbu paminėti, kad savo inovacijas į sistemą gali įkelti ir patys vartotojai, kurios praėjusios patikros procesą išpublikuojamos į realią aplinką.
Taip pat yra sritis „Idėjų mugė“, kur vartotojai gali dėti skelbimus, skirtus bendradarbiavimo ir partnerysčių paieškai.

Video nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=aRLXkAHK8F0

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą