TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMA (TIIIS) | Skaitmeninis knygnešys

TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMA (TIIIS)

Sprendimo kūrėjas: Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"


Kur galima rasti sprendimą: https://www.planuojustatau.lt/

Kodėl?

Aprūpinti naudotojus kokybiškais topografiniais ir inžinerinės infrastruktūros erdviniais duomenimis, užtikrinti sklandų ir patogų susijusių el. paslaugų teikimą.

Kaip?

Plėtoja su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, užtikrinant centralizuotą naudotojų prieigą prie šių erdvinių duomenų.
Plėtoja su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusias el. paslaugas, sukuriant naujas į naudotojus orientuotas el. paslaugas ir kompleksiškai pertvarkant esamas.
Sukurti statinių gyvavimo ciklo technologinius sprendimai, užtikrinant mainų sąsajas su išorinėmis IS/registrais.

Kuo išskirtinis?

Stambaus mastelio erdviniai duomenys tampa daug geriau pasiekiami.
Paslaugos suteikiamos greičiau.
Mažiau klaidų naudojant erdvinisu duomenis.
sudarytos geresnės sąlygos kurti pridėtinės vertės IT produktus.

Video nuoroda: https://www.gis-centras.lt/wp-content/uploads/2020/11/TIIIS_informacija.pdf