Ugdančiojo roboto valdytuvas | Skaitmeninis knygnešys

Ugdančiojo roboto valdytuvas

Sprendimo kūrėjas: Vilniaus universitetas


Kur galima rasti sprendimą: https://www.rastija.lt/liepa-2/paslaugos-vartotojams/ugdan%C4%8Diojo-roboto-valdytuvas/7737%C4%8Diojo-roboto-valdytuvas/7737

Kodėl?

Robotas humanoidas NAO sukurtas Prancūzijoje ir naudojamas edukacijoje visame pasaulyje. Standartinė programinė įranga, valdanti robotą, leidžia jam kalbėti ir suprasti 19 kalbų. Deja, lietuvių kalbos tarp šių kalbų nėra. Šio tipo robotai daugiausia naudojami pradinių klasių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymui, todėl negalėjimas komunikuoti lietuvių kalba buvo rimta kliūtis tokių robotų panaudojimui Lietuvoje. Vykdant projektą LIEPA-2 (http://liepa2.raštija.lt), Vilniaus universiteto mokslininkų dėka robotas NAO prašneko lietuviškai ir jam buvo suteiktas Ąžuolo vardas. Beje, jis turi ir sesę, kurios vardas Liepa.

Kaip?

Sukurta programinė įranga "Ugdančiojo roboto valdytuvas" įgalina robotą suprasti lietuvių kalbą ir kalbėti lietuviškai. Taip pat sukurta ir realiomis sąlygomis išbandyta demonstracinė 45 min trukmės integruoto mokymo programa.

Ugdomoji programa trunka 1 akademinę valandą ir yra skirta formaliajam ugdymui, kuris įgyvendinamas pasitelkiant humanoidinį robotą. Pamokos metu taikant klausimų ir atsakymų metodą, ugdomi vaikų gebėjimai priimti sprendimus. Pamoka skirta 1 klasių mokiniams ir remiasi integruotu ugdymu.

Pamokos metu mokiniai verbaliai bendrauja su humanoidiniu robotu ir ne tik įtvirtina jau turimas žinias apie ėjimą per perėją ir sankryžą gyvenvietėje, bet ir sužino naujos informacijos.

Robotas vaikams pasakoja apie saugų eismą: pateikia mokomąją medžiagą, užduoda klausimus ir nurodo galimus atsakymus. Mokytojas nusprendžia, kuris vaikas atsakys į klausimą. Vaikui pateikus savo atsakymą, robotas replikuoja, ar šis atsakymas teisingas, ar ne.

Humanoidinis robotas, naudojantis dirbtinį intelektą, sugeba vaikus įtraukti į mokymosi procesą, ragina juos aktyviai dalyvauti pamokoje, pateikia sprendimų priėmimą skatinančias užduotis ir teikia grįžtamąjį ryšį.

Saugaus eismo tema yra aktuali ir ugdo kompleksišką tikrovės reiškinių pritaikymą bei problemų sprendimą. Pamokoje integruojami pasaulio pažinimo, matematikos, gimtosios kalbos, informacinių technologijų dalykai.

Kuo išskirtinis?

Tai pirmasis edukacinis robotas humanoidas, kuris prašneko lietuviškai.

Tikimės, kad tai bus postūmis humanoidinių robotų naudojimui Lietuvos švietime. Ateityje gyvensime žmonių ir robotų visuomenėje, tad ruoštis reikia jau dabar.

Didėjant dirbtinio intelekto poreikiui, robotai turi būti integruojami į ugdymo procesą, kuriame moksleiviai pasiruoš būti aktyviais robotų ir žmonių visuomenės dalyviais. Tokios pamokos leis ne tik susipažinti su robotais kaip mašina (IT), bet ir mokys su jais bendrauti, jų nebijoti, gebėti juos valdyti.

Roboto šnekos atpažinimo ir sintezės varikliai bei mokymo programa platinami laisvai ir nemokamai, norintiems tobulinti programą, yra prieinami jos išeities tekstai.

PASTABA:
Deja, neturint roboto, išbandyti sprendimo nepavyks. Įdedu nuotraukų, kaip vaikai mokosi padedami roboto (tik vidiniam naudojimui).

Jeigu reiktų pademonstruoti robotą, susisiekime!