Informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus

Asmuo, kuris savo profesine ir (arba) asmenine veikla prisideda prie informacinės visuomenės plėtros procesų raidos ir sklaidos Lietuvoje (nacionaliniu arba regioniniu mastu).