Konkurso kategorijos

“Skaitmeninis knygnešys 2022“ kategorijos*:

1. Valdžia ir piliečių įsitraukimas: skaitmeninės paslaugos; atvirieji duomenys; demokratinis dalyvavimas; valdymo procesų skaidrumas.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

2. Sveikata ir gerovė: medicininė priežiūra; ligų prevencija; sportas; gyvenimo būdas.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

 3. Mokymasis ir švietimas: visiems pasiekiamas švietimas ir įgūdžiai; žinių perdavimas; mokslas; tarptautinis bendradarbiavimas tyrimuose.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

4. Aplinka ir žalioji energija: kova su klimato kaitos pasekmėmis ir rizikomis; tvarus išteklių naudojimas; tausojančios žemės ūkio praktikos; švari energija.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

5. Kultūra ir turizmas: kultūrinis paveldas; parama kultūrų, subkultūrų ir kalbų įvairovei; pagalba keliautojams, informacija, intermodalinis transportas, viešbučiai ir navigacija.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

6. Išmaniosios gyvenvietės ir urbanizacija: mobilumas; produktyvumas per inovacijas ir pažangą; geresnės darbo sąlygos; pažangus transportas; tvari gyvenviečių plėtra; išmanūs pastatai.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

7. Verslas ir komercija: inovatyvios paslaugos; verslo procesų optimizavimas; "FinTech" ir "InsurTech"; B2B, B2C, C2C ir P2P sprendimai; saugumas; rinkodara.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

8. Įtraukimas ir įgalinimas: regionų, valstybių ir gyventojų grupių skaitmeninės atskirties mažinimas; lygios galimybės; išteklių mobilizavimas; išteklių (maistas, būstas, informacija,...) pasiekiamumas visiems; kova su smurtu ir diskriminacija.
Šiai kategorijai teikiami sprendimai, kurie:

*Kategorijų aprašymai – gairės, padedančios suprasti ir paaiškinti kiekvienos kategorijos kryptį, bet neapribojančios ir kitų panašaus pobūdžio sprendimų pateikimo.