Naujasis knygnešys 2003

kategorijalaimėtojas
„Gyventojams naudingi sprendimai internete“ Lietuvos darbo biržos interneto svetainė
„Skaitmeninio sklasto mažinimo iniciatyvos“ Aljanso „Langas į ateitį“ viešųjų interneto prieigos taškų steigimo iniciatyva
„Informacinių technologijų naudojimas švietime ir suaugusiųjų mokyme“ Aljanso „Langas į ateitį“ visuomenės mokymo projektas
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (nacionaliniu mastu) Romualdas Krukauskas,
„Infobalt“ viceprezidentas
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (regioniniu mastu) Laima Siliūnienė,
Paliepių pagrindinės mokyklos mokytoja