Naujasis knygnešys 2005

kategorijalaimėtojas
„Gyventojams naudingi sprendimai internete“ VšĮ Centro poliklinikos internetinės pacientų registracijos svetainė www.pylimas.lt
„Skaitmeninio sklasto mažinimo iniciatyvos“ Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainė http://panrbiblioteka.lt
„Verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyvos“ Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos,
pateikusi projektą (www.vkti.gov.lt ) apie skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje
„Informacinių technologijų naudojimas švietime ir suaugusiųjų mokyme“ VšĮ „Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras“ mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT www.elibrary.lt
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (nacionaliniu mastu) Loreta Križinauskienė,
Aljanso „Langas į ateitį“ direktorė
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (regioniniu mastu) doc. Eugenijus Jovaiša,
kompaktinių plokštelių „Žvilgsnis į Aukso amžių“, „Lietuva iki Mindaugo“, „Gimtoji istorija“ ir kt. sumanytojas, projektų vadovas bei bendraautorius