Naujasis knygnešys 2007

kategorijalaimėtojas
„Gyventojams naudingi sprendimai internete“ Individuali įmonė „Jusada“,
sukūrusi meno portalą – virtualią galeriją internete
„Skaitmeninio sklasto mažinimo iniciatyva“ Visuomeninė organizacija klubas „Garliaviečiai"
„Verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyva“ VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“
„Informacinių technologijų naudojimas švietime ir suaugusiųjų mokyme“ Kauno apskrities viešoji biblioteka
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (nacionaliniu mastu) Emilija Banionytė,
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė
Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus (regioniniu mastu) Alina Dėmenienė,
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Tarybos narė